Spolplatta

Kommunens spolplatta för båtbottentvätt finns i norra delen av hamnen.

Endast vatten får användas på spolplattan och det är förbud mot kemikalier, skrapning och slipning på plattan. Kemikalier, som avfettning och schampo, gör så att reningsverket som finns efter spolplattan inte fungerar. Båtbottenfärger innehåller metaller och andra ämnen som är giftiga för vattenmiljön samt för människans hälsa. Dessa rinner rakt igenom reningsverket om det inte fungerar. Läs mer om båtbottentvätt och båtbottenfärg på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Ingen latrintömning på spolplattan

Det är stora problem med att husbilar tömmer latrin (disk och toalettavfall) på spolplattan. Det är förbjudet att tömma latrin på spolplattan. Även latrin gör så att reningsverket inte fungerar, filtren täpps igen. Vatten från spolplattan, inklusive latrin, rinner då orenat ut i Vänern.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt