Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Kommunalt bidrag till enskilda vägar är kopplat till Trafikverkets beslut om Driftsbidrag och Särskilt driftsbidrag. Ansökningar om dessa bidrag sker hos Trafikverket.

För närvarande har Mariestads kommun inte någon möjlighet att betala ut Särskilt driftsbidrag.

Den kommunala delen av driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra ansökan hos verksamhet teknik.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt