När du ansökt om ekonomiskt bistånd

När du ansökt om ekonomiskt bistånd utreds din ansökan av handläggare. Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt individuella ärende beror dock på flera olika faktorer, exempelvis att du lämnat in fullständiga uppgifter.

Första gången du ansöker behöver du lämna information i form av bland annat deklaration, eventuellt beslut från Försäkringskassan, kontoutdrag för tre månader tillbaka och liknande, för att vi ska kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd. När din ansökan inkommer så händer följande:

 • Vi kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns med.
 • Vi utgår från riksnormen och räknar på din ekonomi.
 • Vi gör kontroller mot bland annat Försäkringskassan, CSN, A-kassan och Arbetsförmedlingen.
 • Vi tittar på om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation, till exempel om du är aktivt arbetssökande.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Mariestads kommun får du stöd i att förändra din situation. Tillsammans med din handläggare gör du upp en plan för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt. I planen ingår att du ska vara aktivt arbetssökande vilket innebär:

 • Kunna styrka att du är och har varit aktivt arbetssökande i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.
 • Inskriven på Arbetsförmedlingen i anslutning till arbetslösheten och hålla regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen.
 • Söka arbete regelbundet, brett yrkesmässigt och med kvalitet.
 • Söka arbete inom pendlingsavstånd
 • Tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd.
 • Vara tillgänglig på telefon och e-post för att kunna ta del av erbjudanden.
 • Vara aktiv i en eventuell rehabilitering.

Utbetalningsdagar för ekonomiskt bistånd

Mariestads kommun strävar efter att utbetalning av ekonomiskt bistånd ska göras på ett sätt som liknar det som gäller för ordinarie lön. Det innebär att ordinarie utbetalningsdag kommer att vara runt den 25:e varje månad. Är ni ett par som söker, så delas utbetalningen lika mellan sökande och medsökande.

Så lång tid tar det innan du får ett beslut

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt individuella ärende beror dock på flera olika faktorer, exempelvis att du lämnat in fullständiga uppgifter.

Överklaga beslut

Hur det går till att överklaga ett beslut står på det meddelande som sänds till dig tillsammans med beslutet. Är du trots det osäker på hur du ska göra hjälper din handläggare dig med överklagandet.

Publicerad: 12 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

Mariestads kommuns växel0501-75 50 00info@mariestad.se

Relaterad information