Nämndernas sammanträdesdagar

Här finns datum för nämndernas beslutade sammanträdesdagar år 2024. Om du vill ha en mer detaljerad sammanställning, där även utskotten ingår, så kan du kontakta enheten för demokratistöd.

Nämndernas sammanträdesdagar 2024

 • 22 januari.
 • 19 februari.
 • 18 mars.
 • 22 april.
 • 20 maj.
 • 10 juni.
 • 19 augusti.
 • 23 september.
 • 21 oktober.
 • 18 november.
 • 9 december.

 • 30 januari.
 • 19 mars.
 • 30 april.
 • 21 maj.
 • 18 juni.
 • 20 augusti.
 • 15 oktober.
 • 26 november.
 • 17 december.

 • 15 januari.
 • 12 februari.
 • 11 mars.
 • 8 april.
 • 20 maj.
 • 17 juni.
 • 16 september.
 • 7 oktober.
 • 11 november.
 • 9 december.

 • 23 januari.
 • 20 februari.
 • 12 mars.
 • 23 april.
 • 28 maj.
 • 11 juni.
 • 10 september.
 • 22 oktober.
 • 12 november.
 • 10 december.

 • 23 januari.
 • 20 februari.
 • 19 mars.
 • 16 april.
 • 14 maj.
 • 11 juni.
 • 17 september.
 • 22 oktober.
 • 19 november.
 • 17 december.

 • 16 januari.
 • 13 februari.
 • 12 mars.
 • 9 april.
 • 7 maj.
 • 4 juni.
 • 10 september.
 • 8 oktober.
 • 12 november.
 • 10 december.

 • 6 februari.
 • 14 maj.
 • 24 september.
 • 26 november.
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se