Gräva på kommunal mark

​För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark, till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor, krävs ett grävtillstånd. Är det dessutom på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor som du ska gräva i behövs en trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas.

Ansökan tillstånd

Länk till ansökan samt gällande regler för grävningsarbeten i kommunal mark görs på Kommunmarks webbplats.

Publicerad: 03 januari 2024 Uppdaterad: 03 januari 2024

Kontakt

Relaterad information