Sammanträdestider för fullmäktige och nämnder

Efter att fullmäktige och nämnderna har fattat beslut om sammanträdestider för kommande år gör administrativa enheten en sammanställning över samtliga nämnders datum för sammanträden.

Sammanställningen omfattar även datum för arbetsutskottens möten, för fullmäktige samt MTG-styrgrupp och de kommunala bolagens styrelsemöten .

Sammanställningen uppdateras vi eventuella ändringar. Senaste versionen av sammanställningen kan du få om du kontaktar enheten för demokratistöd.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se