Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som förvaltningen utför och följer upp.

Chefer inom utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef

UtbildningschefMaria Appelgren0501-75 52 01maria.appelgren@mariestad.se

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsochefMalin Burman0501-75 52 08malin.burman@mariestad.se

Förskola och pedagogisk omsorg

Chef förskola och pedagogisk omsorgEwa Möller0501-75 67 20ewa.moller@mariestad.se

Grundskola

GrundskolechefAnna-Karin Yséus0501-75 52 11anna-karin.yseus@mariestad.se

Gymnasium/Vuxenutbildning

Gymnasiechef gymnasium/vuxenutbildningErik Eriksson0501-75 56 01erik.eriksson@mariestad.se

Kostenheten

Dacapo Mariestad

Chef Dacapo MariestadMaria Henriksson0501-75 58 01maria.henriksson@mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 01 mars 2024