Korttidsplatser

Ett beslut om korttidsplats innebär att du får vård och omsorg under en begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse där du har stort behov av stöd och omsorg i din vardag som inte kan tillgodoses hemma.

Syftet med korttidsplatsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt göra det möjligt att du kan bo kvar hemma.

Korttidsplatser i Mariestads kommun

Korttidsplatser finns på Kolarebackens och på Fredslunds särskilda boenden. Läs mer om respektive boende på vår webbplats.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt