Samlingar Vadsbo museum

Föremålen är viktiga och spännande delar av vårt kulturarv. De rymmer så mycket kunskap om material och teknik och ger även information om de människor som använt och brukat dem. De flesta av museets föremål är använda eller tillverkade i Mariestadstrakten.

Vadsbo museums samlingar består av cirka 12 000 inventarienummer, fördelade på föremål och arkivhandlingar. Det beräknas finnas cirka 8 000 föremål till som ännu inte är registrerade och den inventering som är påbörjad, som kommer bland annat innebära att dessa föremål ska ses över, få en placering, fotograferas och inregistreras.

Sök i museets samling

Är du intresserad av att söka i samlingen? Besök då Vadsbo arkivs webbplats.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Marieholmsbron 3
542 37 Mariestad

Kontakt