Misstanke om barn som far illa

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa. En sådan anmälan kan också göras av annan som känner oro som till exempel föräldrar, vårdnadshavare, grannar eller bekanta.

Gör en orosanmälan

Om du vill göra en orosanmälan gör du det i vår själserviceportal och e-tjänsten Orosanmälan, barn.

Om du känner oro för att ett barn inte har det bra så kan du anmäla det till socialtjänsten genom att göra en så kallad orosanmälan. Du kan ta kontakt med oss på telefon, skriva att brev eller använda den e-tjänst som finns för att göra orosanmälan avseende barn och ungdomar.

Om du är privatperson kan orosanmälan göras anonymt men det är oftast lättare för oss att hjälpa barnet eller ungdomen om du vill säga ditt namn och då väljer att inte vara anonym.

Personer som träffar barn och ungdomar i sitt arbete har skyldighet att anmäla om de känner oro för ett barn eller en ungdom.

Du hittar oss som arbetar med barn, unga och familjer på Lotsen som ligger vid sjukhuset i Mariestad. För att komma i kontakt med oss ring kommunens växel.

Vad kan hända när jag gör en orosanmälan?

När du kontaktar oss med en orosanmälan inleder vi oftast en utredning, för att ta reda på så mycket som möjligt om vad barnet behöver. Det gäller också om någon annan, till exempel en lärare, tar kontakt med oss om oro för ett barn. Barnets föräldrar kontaktas innan utredningen börjar. I utredningen samlar vi in information från till exempel föräldrar, barnomsorgen, skolan och andra som känner barnet väl. Utredningen är färdig inom fyra månader och leder fram till ett beslut om vad som behöver göras för barnet.

Vilken hjälp kan familjer och barn få?

Vi kan erbjuda olika sorters stöd som till exempel stödsamtal, gruppsamtal, kontaktfamilj eller stöd av vår familjebehandling. Ibland kan problemen vara svåra att lösa hemma, då kan barnet eller ungdomen behöva bo i en annan familj för kortare eller längre tid.

En del stöd erbjuder vi utan att en utredning görs. Det gäller till exempel kontakt med familjecentralen, fältassistenterna, familjerådgivningen och familjebehandlingen. Du kan själv ta kontakt direkt med dessa.

Vad händer om barnet eller föräldern inte vill?

Ibland bedömer socialnämnden att barnet behöver insatser och skydd, trots att vårdnadshavarna inte vill ha hjälp. Ibland vill ungdomen själv inte ha hjälp. Socialnämnden kan då göra en ansökan om tvångsvård hos Förvaltningsrätten. Detta sker endast i få fall.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Barn och unga som far illa behöver vuxna som de kan prata med. Att ta sig tid, lyssna och finnas till hands är en bra början. Kontakta gärna oss för att fråga hur du ska göra om du känner dig orolig för ett barn.

Om du känner att du har tid och möjlighet att hjälpa andra, så finns möjligheten att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Det finns många barn och unga som behöver kontakt och stöd av fler vuxna än sina föräldrar. Vill du bli en viktig vuxen? Kontakta oss så får du mer information eller läs på sidan Kontaktperson och kontaktfamilj.

De här lagarna följer vi

De lagar som vi arbetar efter är i första hand Socialtjänstlagen (SoL). Ibland arbetar vi också efter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi omfattas även av sekretesslagens bestämmelser. Det innebär bland annat att vi inte lämnar ut uppgifter om de familjer vi arbetar med.

HBTQI-certifierad verksamhet

Verksamheten HBTQI-certifierades av Samkrafter under våren 2024. Certifieringen lägger särskilt fokus på HBTQI+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder. Certifieringen är giltig till och med den 30 april 2027.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Kontakt

Måndag–torsdag 08.00–16.30, fredag 08:00–16:00Jourtelefon0501-75 63 44
Enhetschef IFO barn och ungaMinna Brandström0501-75 63 33minna.brandstrom@mariestad.se

Relaterad information