Minoritetslagen och förvaltningsområden

Minoriteternas rättigheter är fastställda i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målet med minoritetslagen är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen skiljer mellan ett så kallat grundskydd som gäller alla fem nationella minoriteter i hela landet och ett förstärkt skydd som gäller för finska, samiska och meänkieli inom vissa förvaltningsområden.

  • Grundskyddet ger minoritetsgrupperna rätt till information och inflytande samtidigt som det allmänna ska skydda och främja minoritetsspråken och kulturen.
  • Det förstärkta skyddet som gäller inom förvaltningsområdena betyder att den berörda nationella minoriteten även har rätt att vara i kontakt med kommunen på sitt språk. Kommunen ska även kunna ordna äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller delvis på minoritetsspråket om det efterfrågas.

Förvaltningsområden

I dag ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och åtta kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli

Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket. På sidan Finskt förvaltningsområde kan du läsa mera om förvaltningsområdet och vad det i praktiken innebär.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se

Relaterad information