Borgerlig begravning

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, det finns möjligheter att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Borgerlig begravningsceremoni

Borgerlig begravning kan i princip äga rum var som helst. Det ställs inga formella krav på lokalen. Det kan ske både inomhus och utomhus. Vem som helst kan förrätta begravningen och det ställs inga krav på utbildning eller titel. Det kan vara en anhörig, en närstående eller begravningsförrättare från begravningsbyrå. Kommunen har för närvarande inga utsedda begravningsförrättare.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten, bevaka frågor och tillvarata intressen för de som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt