Ansök om insats enligt Socialtjänstlagen, SoL

Funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk vilket kan göra att man har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, och/eller enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För dig med en fysisk funktionsnedsättning finns insatser enligt Socialtjänstlagen.

Insatser enligt Socialtjänstlagen beviljas efter utredning av socialsekreterare eller biståndsbedömare utifrån din ålder och dina behov. Se kontaktlista under Relaterad information här på sidan.
De insatser som bland annat kan vara aktuella är hjälp i hemmet, ledsagning och olika former av avlastning.

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning är de vanligaste insatserna som beviljas boendestöd, stödsamtal, kontaktperson eller bostad med personalstöd. Insatserna beviljas enligt Socialtjänstlagen efter en utredning om dina individuella behov och resurser.

Så ansöker du om insats enligt Socialtjänstlagen, SoL

Kontakta kommunens biståndsbedömare eller socialsekreterare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insats.

Utredning

För att utreda behövet av hjälp får du träffa en biståndsbedömare/socialsekreterare. I utredningen behövs ibland annan information, det kan gälla uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal eller från någon annan som kan beskriva ditt hjälpbehov. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen.

Beslut

Du får ett beslut om vilken insats du som sökande beviljats och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om du inte anses ha rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att insatsen inte beviljas i den omfattning som du önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är med omfattande än vad du har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om insatser kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Du kan få hjälp med att överklaga beslutet om du så önskar.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

ÄldreomsorgschefAnnelie Åberg0501-75 63 01annelie.aberg@mariestad.se
BiståndschefAgneta Rönnkvist0501-75 65 60 agneta.ronnkvist@mariestad.se
Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxnaAnette Karlsson0501-75 63 10anette.karlsson@mariestad.se