Mobbning och kränkande behandling

Inget barn eller vuxen ska utsättas för mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Det kan kännas svårt att prata med någon om man känner sig kränkt eller mobbad, men det bästa är ändå att berätta för en vuxen som kan hjälpa till att sätta stopp för kränkningarna.

I skolan finns skolsköterska och skolkurator som du kan prata med. Du kan också prata med en lärare eller någon annan vuxen som du känner dig trygg med.

All personal i skolan som är orolig för eller får reda på att en elev har blivit eller känner sig diskriminerad eller kränkt måste direkt meddela detta till rektor.

Aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling finns på respektive förskola/skolas egna sidor på kommunens webbplats.

Du kan även ta del av Mariestads kommuns övergripande riktlinje Riktlinje vid diskriminering och kränkande behandling.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Barn- och elevhälsochefMalin Burman0501-75 52 08malin.burman@mariestad.se

Relaterad information