Mariestad Korstorp 2 AB

Mariestad Korstorp 2 AB har till syfte att förvärva, äga, förvalta, förädla och avyttra fastigheter.

Mariestad Korstorp 2 AB:s styrelse

  • Johan Abrahamsson, ordförande.
  • Henrik Andersson, vice ordförande.
  • Janne Jansson.
Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt