Här kan du läsa mer om kostavdelningens ambitioner kring maten och hur vi tänker när vi planerar för vilken mat vi tillagar.

Svenskt, närodlat, ekologiskt

Svenskt, närodlat och ekologiskt Kostavdelningens ambition är att öka andelen svenska, ekologiska och närproducerade inköp. Genom upphandling arbetar vi med att få in artiklar på avtal som består av hållbara svenska råvaror/produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi har en stor andel svenska produkter på våra avtal. Statistik visar på att en hög andel inköp av svensk fågel, svenskt kött, mejeri och grova grönsaker. Den ekologiska andelen är lägre men på väg uppåt. Exempel på avtal med några närproducenter är: Skeby energi, Ekens styckeri och Grönsakshuset.

Mer grönt och mindre kött

Mer grönt och mindre kött Vi lutar oss bland annat emot Livsmedelsverkets nationella riktlinjer i vårt arbete. Riktlinjerna säger till exempel att vi för vår hälsa och vår miljös skull behöver äta mer grönt och ersätta en del av köttet med protein ifrån växtriket. I vår meny planerar vi in gröna rätter och byter ut delar av animaliskt protein mot gröna proteiner.

Råvaror efter säsong och förnuft

Råvaror efter säsong och förnuft Vi vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att köpa mat som transporterats från andra sidan jordklotet, eller som odlats på onödigt energikrävande sätt. Att säsongsanpassa är ett bra sätt att undvika detta. Exempel är att gurka och tomat inte används vintertid och att vi köper in svensk frukt så långt det är möjligt samt att vi till exempel serverar morötter, vitkål och grova grönsaker återkommande under höst och vinter.

Minska matsvinn

Vi arbetar för att rädda så mycket mat som möjligt genom att:

  • Planera inköp efter kunskap om åtgång.
  • Vi jobbar med att tillaga efterhand för att minska svinn.
  • Tar hand om överbliven mat.
  • Göra om rätter.
  • Tillagar rätter som passar bäst på sin enhet.
  • Uppmuntrar matgäster att ta om i stället för att ta för mycket på tallriken.
Publicerad: 28 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Enhetschef kostavdelningenför förskola och stadshusets caféKarin Ahlin0501-75 61 53karin.ahlin@mariestad.se
Enhetschef kostavdelningenför skolor och förskolor i anknytning till skolaLise Andersen0501-75 56 67lise.andersen@mariestad.se