Parkering med nyttokort

Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära din arbetsplats kan du ansöka om nyttokort. Ansökan görs via vår självserviceportal.

Ansökan

Regler

  • Nyttokorten gäller på allmänna parkeringar på gatumark i Mariestads kommun. Vid avgiftsbelagda parkeringsplatser behöver avgift inte erläggas. Avgiften ses som betald i förskott i och med avgiften för nyttokort.
  • Kortet gäller inte utanför tillståndshavarens fasta arbetsplats eller den egna bostaden. Det gäller heller inte på plats reserverad för rörelsehindrad.
  • Parkering är tillåten högst 5 timmar där parkering är tillåten 4 timmar, 3 timmar där parkering är tillåten 2 timmar. I övrigt gäller den tiden som anges på vägmärket.
  • Det är viktigt att tiden ställs in på p-skivan, ankomsttid avrundat till närmast hel-/halvtimme.
  • Vid missbruk kan parkeringsanmärkning delas ut. Vid upprepat missbruk kan dessutom kortet återkallas.

Priser

  • 3 månader: 500 kronor.
  • 6 månader: 1 000 kronor.
  • 9 månader: 1 500 kronor.
  • 12 månader: 2 000 kronor.

Alla priser är exklusive moms.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt