Kronstrandsrummet

Den 13 november 2010 invigdes Bror Kronstrandsrummet på Mariestads Stadsbibliotek. Ett pampigt rum som användes som sessionssal under Länsstyrelsens tid i huset fick ett nytt namn och delvis nytt utseende. Efter Bror Kronstrands bortgång fick Mariestads kommun i olika omgångar stora donationer med tavlor, brev, medaljer och andra föremål. På Mariestads Stadsbibliotek kan du idag beskåda delar av de donationerna.

Bror Kronstrand 1875–1950

Porträttkonsten är en konstart som skiljer sig väsentligt från det fria måleriet.
Dess mening ligger i själva avbildandet av personen, vars själ ska lysa igenom.
Ett porträtt ska pryda ett hem eller en institution där den avbildade gjort stora insatser. Porträttet ska leva när föremålet är dött. Man har anklagat Bror Kronstrand för att han målat sina människor alltför vackra, men det låg en mening
i denna konstnärliga attityd. Han letade fram det sympatiska — i varje ansikte finns vackra drag, bara man ser efter.

Med sina porträtt av samhällets förgrundsfigurer skaffade sig Bror Kronstrand ryktbarhet världen över. Vid sidan av Anders Zorn kom han att bli en av tidens mest anlitade och uppskattade officiella porträttmålare.

Kända målningar

Historiemålningarna under 90-talet, några genrebilder från åren efter sekelskiftet och monumentalmålningen med häcklöparna i Mariestads nya läroverk 1913 är de enda mera kända proven på hans verksamhet utanför porträttramen. Större delen av sin tid tillbragte han på resor och som porträttmålare var han lika känd i London
och New York som i Stockholm. Statschefer och diplomater, penningfurstar och sköna kvinnor i olika världsdelar har suttit modell för honom.

Kronstrands karriär

Bror Kronstrand föddes 1875 i Mariestad, där han också växte upp. Han började tidigt sina konstnärliga studier först i Stockholm, senare i Dresden och Paris. Efter att ha tillbringat några år i målarkolonin i Cornwall bosatte han sig i London, där han genast vann ryktbarhet som en skicklig porträttmålare. Bland de personer som Kronstrand då målade var nobelpristagaren Lord Raleigh, Sir William Ramsey, drottning Alexandra. Samtidigt var han anställd som karikatyrtecknare vid tidskrifterna The Graphic och The Bystander och arbetade även vid flera tongivande engelska tidningar. Under Cornwalltiden debuterade Kronstrand också som skämttidningsredaktör. Det åttasidiga bladet "Tidley Winks" utkom när det passade redaktören Kronstrand. Julnumret 1904 utgav han på midsommardagen för att ingen annan tidning skulle hinna före. "Up to date before the date".

Porträttmålare

År 1909 fick Bror Kronstrand i uppdrag att måla det första av tre porträtt av konung Gustav V efter dennes trontillträde. Sedan dess har många kända ansikten fästs på duken av hans pensel i Ryssland, Förenta Staterna, Honolulu, Argentina, Brasilien, Mexico och de nordiska länderna. Kronstrand var en konstnär med världsrykte. Med sin utomordentliga flyhänthet och arbetsförmåga, som gjorde det möjligt för honom att ibland fullborda två porträtt på en dag, målade han allt som allt över 2 000 porträtt.

Kronstrands teknik

Bror Kronstrand använde sig av en teknik som är klassisk men på samma gång helt personlig. Till det personliga hör att han först lade upp en mycket noggrann kolteckning på en specialpreparerad duk, fixerade teckningen och målade med transparenta färger över teckningen. Kolteckningen lyser igenom färgernas lasur. Bror Kronstrand använde aldrig vitt i sina målningar, han fann att den vita färgen kan vara obeständig — istället skrapade han fram dukens vita yta och arbetade så fram skimrande ljus. Skuggornas reflexer, de nästan genomskinliga färgerna och den väl fångade karaktären ger rymd och kraft åt porträtten.

Kronstrand var en utmärkt kvinnomålare och hans kvinnoporträtt är ofta mycket vackra och gjorda med suverän skicklighet. Han förstår att tolka modellens personlighet. Tyger pälsverk och lätta slöjor framhäver ofta hans kvinnoansikten.

 • 1875 född 15 mars i Mariestad.
 • 1893–95 Tekniska skolan i Stockholm.
 • 1894 Axel Jungstedts Etsningsskola i Stockholm.
 • 1895–1900 Konsthögskolan i Stockholm.
 • 1900 erhöll akademiens hertigliga medalj.
 • 1900–02 målarstudier i Dresden och Paris.
 • 1902–04 målarstudier i Stanhope Forbes, Cornwall.
 • 1904–06 utgivare av skämttidningen "Tidley Winks".
 • 1906–08 Special Artist Correspondant hos The Graphic och The Bystander.
 • 1908–10 medarbetare i flera engelska tidskrifter.
 • 1906–10 porträttmålare i London (drottning Alexandra).
 • 1910 porträttmålare i S:t Petersburg (Emanuel Nobel).
 • 1910–13 porträttmålare i Förenta Staterna (presidentskan Taft).
 • 1913 målade monumentalmålningen "Idrott", Mariestads realskola.
 • 1913–14 porträttmålare i Honolulu.
 • 1914–20 porträttmålare i Sverige, Norge och Danmark.
 • 1921–22 porträttmålare i Argentina (San Martin).
 • 1922–23 porträttmålare i Paraguay och Brasilien, Mexico och USA.
 • 1924 gifte sig med Elisabeth Claus.
 • 1924–32 bosatte sig i Mariestad.
 • 1924–49 porträttmålare i Sverige.
 • 1929 porträtterade Gustav V för Sjökrigsskolan.
 • 1932 flyttade till Stockholm.
 • 1933 utnämndes till förste hovintendent.
 • 1935 porträtterade Per Albin Hansson.
 • 1942 gifte sig med Sigrid Wigelius.
 • 1950 död 1 maj.
Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Kontakt

Receptionen Stadsbiblioteket0501-75 58 00stadsbiblioteket@mariestad.se
Bibliotekschef Linda Svensson0501-75 58 25linda.svensson@mariestad.se