Seniorbostäder är bostäder som är anpassade för äldre och som har tillgång till lokaler för samvaro. Seniorboenden drivs i privat regi.

Björkgården

Arne Lorentzon AB äger fastigheten Björkgården.

Telefon: 0500-46 89 73
E-post: per@alorentz.se

Ansökan om bostad på seniorboendet görs via intresseanmälan på Arne Lorentzon AB:s webbplats.

Humlet

HSB äger fastigheten Humlet.

Telefon: 010-442 44 44

Övriga Seniorbostäder i Mariestad

Utöver ovanstående finns Ekebo och Eklövet seniorboende som inte har restaurang.

Ekebo är en privat bostadsrättsförening för personer över 55 år där man köper sin lägenhet.

Eklövet ägs av Mariehus och består av hyreslägenheter för personer över 55 år.

Både Eklövet och Ekebo ligger i anslutning till Humlet och det är nära om man vill använda restaurangen.

Publicerad: 25 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt