Information om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen. Stödet är behovsprövat som beräknas enligt riksnorm och är tänkt att täcka vanliga levnadskostnader under en kortare period. Det finns också möjlighet att få bistånd till livsföring i övrigt. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Det innebär även att du ska vara aktivt arbetssökande.

Ekonomiskt bistånd i form av riksnorm ska täcka kostnader för

  • Mat.
  • Fritid.
  • Personlig hygien.
  • Kläder och skor.
  • Dagstidning och telefon.

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker. I receptionen på Maria Nova kan du göra en ansökan avseende övriga kostnader samt få mer information om vilket underlag som krävs.

Vem kan söka ekonomiskt bistånd?

Du som bor eller vistas i kommunen och inte själv kan klara din och din familjs försörjning. Tänk på att ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets tillgångar och intäkter. Ekonomiskt bistånd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Så mycket pengar kan ekonomiskt bistånd ge

På socialstyrelsens webbplats finns reglerna för ekonomiskt bistånd och förklaringar på lätt svenska. Där finns också en beräkning som visar hur mycket pengar ekonomiskt bistånd kan ge.

Publicerad: 12 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

Mariestads kommuns växel0501-75 50 00info@mariestad.se