Mariehus AB är Mariestads kommuns bostadsbolag med ca 1 600 lägenheter i Mariestad och Ullervad. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar attraktiva bostäder för alla i kommunen och erbjuder såväl traditionellt boendet i större hyreshus som boende i mindre flerfamiljshus, radhus och parhus med egen trädgård.

Mariehus AB ska förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar. Bolaget, ska i första hand – i allmännyttigt syfte – trygga tillgången till bostäder i Mariestads kommun. Bolaget ska också kunna åta sig förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Mariehus AB arbetar aktivt för att bidra till att utveckla Mariestad till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i.

Läs mer om Mariehus AB på Mariehus webbplats.

Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt