Tidtabeller Kvarnstenens skola

Elever som åker med skolskjuts till Kvarnstenens skola åker med kommunens upphandlade bussar som körs av Connect buss.

Till skolan

Hem från skolan, tidigt

Hem från skolan, sent

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 26 februari 2024

Kontakt

Connect buss i Mariestad0501-700 40