Kvalitet, inflytande och jämförelsetjänster inom stöd och omsorg

På den här sidan kan du ta del av olika kvalitetsredovisningar, granskningar och jämförelser kopplat till våra verksamheter som ger stöd och omsorg.

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som ges av kommunen. I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

Socialnämndens modell för kvalitetsarbete

För service- och omsorgsinsatser för äldre personer och personer som har funktionsnedsättning har socialnämnden i uppdrag att:

  • Planera och ge förutsättningar för verksamhet.
  • Säkerställa genomförande av verksamhet.
  • Kontrollera verksamhet.
  • Tillse att kvaliteten förbättras där brister och utvecklingspotential finns.

Värdighetsgarantier

Socialnämnden vill också säkra sin egna kvalitet genom en värdighetsgaranti för hemtjänst och särskilt boende. Du kan läsa mer om detta på sidan Värdighetsgarantier.

Patientsäkerhetsberättelsen

Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du kan ta del av patientsäkerhetsberättelsen under sidan Kommunal hälso-och sjukvård.

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Sveriges kommuner och landstings undersökning. Här jämförs olika kommuners serviceutbud för hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende.

Jämför nyckeltal i Kommun- och Landstingsdatabasen

På Koladas webbplats Jämför stöd och omsorgs verksamhet kan du ta del av nyckeltal inom olika verksamheter. Du kan även jämföra med andra kommuner genom att ändra värden på sidan.

Gör så här

  1. Besök Koladas webbplats via länken Jämför stöd och omsorgs verksamhet i Mariestad.
  2. Under Sök nyckeltal, klicka på Bläddra. Klicka dig fram via Nyckeltal per verksamhet/område, kommun – stöd och omsorg.
  3. Välj de nyckeltal du är intresserad av genom att klicka på plustecknet till höger om nyckeltalsnamnet.
  4. När du är klar kan du klicka på Stäng.
  5. Välj sedan kommuner och år.
  6. Verkställ.

Vill du jämföra med andra kommuner lägger du till den eller de kommuner du är intresserad av genom att som på punkt 5 skriva in en ny kommun och klicka på kommunens namn.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar den gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Här jämförs olika kommuners resultat för insatser inom hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsättning med mera.

Jämför äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför en rikstäckande undersökning där man frågar äldre om deras uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Hela rapporten presenteras på Socialstyrelsens webbplats. Där presenteras resultatet för Mariestads kommun och övriga kommuner i landet. Även undersökningar från tidigare år finns att ta del av.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter som gäller vår verksamhet? Under sidan Synpunkter och felanmälan kan du fylla i ett formulär. Vi alla synpunkter och felanmälningar på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

VerksamhetsutvecklareElin Finn0501-75 51 55elin.finn@mariestad.se