Placering och uppsägning av förskoleplats

Vid fyra tillfällen per år hålls placeringsmöten där vi placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg. Du som vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per e-post några dagar efter mötesdatum.

Placeringsmöten

  • Mötesdatum 27 augusti, placeringsperiod november–december 2024.
  • Mötesdatum 8 oktober, placeringsperiod januari-mars 2025.

Om du tackar nej till ett erbjudande försvinner barnets köplats. Det gäller även om barnet inte har börjat på förskolan. Tänk på att det är upp till fyra månaders väntetid om du vill ställa ditt barn i kö igen.

Uppsägning av förskoleplats

Ditt barns plats på förskolan sägs upp via Edlevo App. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag som ansökan inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte nyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem.

Uppsägning av plats som avser perioden juni till augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem före 1 september samma år.

Förskoleplatsen kan mistas om den inte nyttjas.

Mariestads kommun och fristående förskola i tätort samarbetar vad gäller avstämning av barnens förskoleplaceringar.

Byta förskola

Om du vill söka plats på annan förskola i Mariestads kommun fyller du i en ny ansökan via e-tjänsten Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan i vår självserviceportal. De flesta omflyttningar blir möjliga i augusti månad.

Flytta till annan kommun

Om du flyttar till en annan kommun får du behålla din placering på förskolan i högst två månader.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se