Ditt ansvar vid en samhällskris

En samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning. Därför är det viktigt att du har en beredskap för att hantera krisen om den uppstår.

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris. Ett första steg för att skapa sig en beredskap för att hantera kriser är att förstå vilka kriser som faktiskt kan hända, tänka över hur de kan drabba en själv och sina närmaste.

Hemberedskap för minst en vecka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att skaffa en hemberedskap för minst en vecka. Du kan läsa mer om MSB:s råd till privatpersoner på MSB:s webbplats.

Publicerad: 22 januari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se