Avsägelse av politiskt uppdrag

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag ska du göra en avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas.

Du avsäger dig ditt politiska uppdrag i vår självserviceportal och e-tjänsten Politiker, uppdrag. Du behöver ha BankID för att använda tjänsten.

Ditt uppdrag avslutas när kommunfullmäktige fattat beslut om att entlediga dig.

Utrustning

När du lämnar dina uppdrag som förtroendevald, ska du också återlämna den tekniska utrustning (iPad) du fått låna för uppdraget samt eventuell tagg. Glöm inte att även lämna tillbaka laddaren.

Utrustning och tagg lämnas i medborgarkontoret.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se