Mariestads industrimark AB

Mariestads industrimark bildades 2023 är moderbolag i en markkoncern som har till uppgift att hantera fastighetsförsäljningar. I koncernen ingår två dotterbolag, Exploateringsmark 1 AB och Katthavsviken AB.

Syftet med bolagen i markkoncernen är att hantera kommande markförsäljningar.

Mariestads industrimark AB:s styrelse

  • Johan Abrahamsson, ordförande.
  • Janne Jansson, vice ordförande.
  • Henrik Andersson.
Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt