Tillgänglighet i kommunens lokaler och utemiljö

På Tillgänglighetsdatabasens webbplats kan du som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller förstå och tolka information få information om en plats eller lokal i Mariestads kommun är tillgänglig. Här har vi samlat länkar från Tillgänglighetsdatabasens webbplats.

Kommunens anläggningar

Gator och torg

Turistanläggningar

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 16 april 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se