Ordningsregler

Besökare ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras. Visa respekt för övriga besökande och bibliotekens personal. Följs inte våra regler får du en tillsägelse. Vid andra tillsägelsen får du gå för dagen. Vid upprepade tillsägelser samt grova överträdelser så riskerar du att bli avstängd från biblioteket.

Våra ordningsregler

 • Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon, varken personal eller besökare.
 • Högljutt och våldsamt beteende är inte tillåtet.
 • Du får inte störa andra besökare.
 • Du får inte vara berusad eller vara påverkad av droger i biblioteket.
 • Otillbörligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning och annan teknisk utrustning är förbjuden.
 • Det är inte tillåtet att samla in pengar eller namnunderskrifter i biblioteket.
 • Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av assistanshundar.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteken i Mariestads kommun
  ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Vad gör vi om besökare bryter mot ordningsreglerna?

 • Avvisning. Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av väktare eller polis. Vid uppenbar påverkan eller berusning avvisas personen från biblioteket direkt.
 • Avstängning. Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Avstängning sker vid upprepade eller allvarligare förseelser.
 • Polisanmälan. Sabotage, grov skadegörelse, misstanke om olaga intrång, kränkning av anställds eller besökares integritet samt stöld polisanmäls.

Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Kontakt

Receptionen Stadsbiblioteket0501-75 58 00stadsbiblioteket@mariestad.se
Bibliotekschef Linda Svensson0501-75 58 25linda.svensson@mariestad.se