Försäkringar

Kommunen har försäkringsskydd för sin egendom och ansvarsförsäkrar all kommunal verksamhet som bedrivs enligt gällande kommunallag.

Förutom dessa försäkringar så har kommunen även tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen är tecknad på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper inom kommunal verksamhet. Mer information om detta hittar du här på hemsidan under Barn och Utbildning/ Olycksfalls- och reseförsäkring, där finns också länkar till försäkringsbolagen och skadeanmälningar.

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i den kommunala hälso- och sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan handla om skador som uppkommer inom sjukvård inom till exempel särskilt boende, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. Du kan läsa mer på sidan Kommunal hälso- och sjukvård, se länk under Relaterad information här på sidan.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se