Välfärdsteknik för ökad självständighet

Välfärdsteknik för ökad självständighet bidrar till att individer känner sig mer självständiga i vardagen.

Välfärdsteknik för ökad självständighet

Läkemedelsautomater ger stöd och skapar självständighet.

Livskvalitet, hälsa, oberoende och att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt är vad de flesta önskar sig. Läkemedelsautomaten förenklar vardagen genom att se till att du tar rätt läkemedel i rätt dos och vid rätt tidpunkt. Användare av läkemedelsautomaten beskriver den som en pålitlig och uppskattad hjälpreda. Den informerar din vårdpersonal eller anhörig om du av någon anledning inte tar dina läkemedel i tid.

Du kommer att bli erbjuden att få en läkemedelsautomat om du blir inskriven i kommunens hälso- och sjukvård.

Du kan se en film om läkemedelsautomater på Evondo Sveriges Youtubekanal.

Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Samordnare trygghetsutrustning, krisberedskap och civilt försvarOtto Johansson0501-75 65 26otto.johansson@mariestad.se