Viktiga meddelanden till allmänheten, VMA

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) genom varningssignalen via signalhorn, genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och/eller genom ett sms-meddelande till mobiler som är adress-registrerade i det drabbade området.

VMA är ett utomhusvarningssystem. Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du:

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på TV och glöm inte Text-TV.
  4. Kolla på kommunens webbplats och krisinformation.se.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA via telefon

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig hos din operatör för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler SMS-utskicket skickas till baseras på den adress mobiltelefonen är registrerad på hos operatören.

Skyddsrum

Skyddsrum är utrymmen som ska skydda befolkningen i krig.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummet har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

Utrymmet kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte

I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme

På MSB:s webbplats finns en skyddsrumskarta, där landets alla skyddsrum finns utplacerade.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt