Gästhamn och hamnservice

I Mariestads hamn finns gästplatser för dig som besöker hamnområdet. I gästhamnen finns bland annat servicebyggnad, spolplatta och andra faciliteter som du som besökare kan nyttja. Det finns även en gästhamnsvärd att kontakta om du har frågor.

Gästhamnar i Mariestads kommun

Du hittar information om alla gästhamnar på vår turistwebb Västsverige.

Gästhamn

Gästhamnen i Mariestad är belägen i den södra delen av inre hamnen. Här finns servicebyggnad med wc, duschar, tvättstuga, sophus med källsortering med mera.

Gästhamnsvärd finns på Hamnmagasinet.

Hamnmagasinet erbjuder eluttag och trådlös internetanslutning i delar av hamnområdet.

Båtbränsle

Du kan tanka din båt med alkylatbensin eller miljödiesel. Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle.

Övrig service

Spolplatta för tvätt av båtar finns i norra delen i hamnen. Läs mer på sidan Spolplatta.

Mastkranen som är placerad längst norrut i inre hamnen, får utan kostnad disponeras av båtägarna under förutsättning att andra båtägare inte hindras att använda kranen.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Gästhamnsvärd Hamnmagasinet0501-39 31 30