Drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete, vanligtvis kallat ANDTS-arbete, handlar till stor del om att förändra attityder och levnadsmönster genom till exempel utbildningar och informationsspridning. ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Arbete sker i samverkan med andra aktörer som lokal polis och ambulans, krögarna, Svenska kyrkan och NTF Skaraborg och på flera olika arenor, bland annat skola, fritidsgårdarna, socialförvaltningen och föreningslivet. I Mariestad finns samverkansforumet ”Ungdomsforum” som arbetar främjande och förebyggande kring frågor som rör våra unga i Mariestad.

Två återkommande insatser i Mariestads kommun är ”Orka hela dagen” som syftar till en trygg, säker och nykter skolavslutning och student samt ”Händer i Hagen och på Elvärket”, vilket är drog- och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Utöver detta sker löpande insatser för föräldrar, skolpersonal och andra viktiga vuxna som finns runt våra unga.

Föräldrarollen är viktig

Föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna har stora möjligheter att påverka barnens förhållningssätt. Visste du att en av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna? Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn kommer att avstå om de kommer i kontakt med droger.

Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

FolkhälsostrategLinnéa Wiljén0501-75 50 24linnea.wiljen@mariestad.se

Relaterad information