Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF, bygger på en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Genom en SSPF-insats kan flera personer hjälpas åt för att en ungdom ska få rätt stöd och hjälp. I denna samverkansgrupp arbetar vi förebyggande och jobbar för att komma in i ett tidigt skede.

SSPF vänder sig till ungdomar mellan 13-20 år, som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill bryta en kriminell livsstil. SSPF syftar till att:

  • Samordna stödet kring den unge.
  • Utforma en åtgärdsplan för att förhindra/bryta kriminalitet.
  • Alla medverkande blir delaktiga och ansvariga för genomförandet.

Det är två familjebehandlare från familjestödsenhet i Mariestad kommun som är koordinatorer för SSPF. Koordinatorerna håller i SSPF-möten och ansvarar för åtgärdsplanen. De ser även till att alla får möjlighet att lyfta viktig information och frågor, och bjuder in ungdomens kontakter till mötena. Vilka som ska vara med beror på ungdomens behov och situation.

Den unge själv, föräldrar/vårdnadshavare, skolpersonal, polis, personal inom socialtjänst och fritid, anhöriga, tränare med flera kan höra av sig till koordinatorerna för initiera en SSPF.

För att professionella från olika myndigheter samt andra aktörer ska kunna prata öppet om den unge och dennes behov krävs ett samtycke från ungdomen och vårdnadshavare. Är ungdomen under 15 år räcker det med att vårdnadshavare samtycker.

Kontakt

Vill du veta mer om SSPF? Har du behov av att initiera SSPF eller känner någon som har behov av SSPF? Då är du välkommen att kontakta familjebehandlare Hanna eller Kim som är koordinatorer.

Du kan även prata med någon annan inom socialtjänsten, polisen, skolan eller fritidsgården som du har förtroende för så hjälper dom till att starta upp en kontakt.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

FamiljebehandlareHanna Persson0501-75 63 20hanna.persson@mariestad.se
UngdomsbehandlareKim Nilsson 0501-75 63 51kim.nilsson@mariestad.se