Nätverk för företagare

Mariestads kommun samverkar med ett antal intresseorganisationer till stöd för näringslivets utveckling inom kommunen. Vi hjälper också till att starta upp nya nätverk när behov finns. Nedan följer en lista på de föreningar och nätverk som finns idag.

Mitt Mariestad ekonomisk förening

Föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att aktivt verka för utveckling av handel och besöksnäring och delta i den övergripande samhällsutvecklingen i kommunen. Föreningens medlemmar utgörs av lokala fastighetsägare, handels-, service- och tjänsteföretag, stödmedlemmar och Mariestads kommun. Det operativa ansvaret ligger hos föreningens verksamhetsansvarig, Jan Stål. Ordförande är Peter Thim.

Industrinätverket norra Skaraborg

Industrinätverket norra Skaraborg är ett nytt nätverk för industriföretagen i kommunen. Möten äger rum regelbundet några gånger om året och hålls ute på industriföretagen. Här finns möjlighet att dela kunskap och affärer men också att hitta lösningar på gemensamma problem.

Företagarna i Mariestad

Företagarna i Mariestad arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kontaktperson är Per Rosengren.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i Mariestad arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.
Ordförande i kommungruppen är Elisabeth Thisner.

Business Region Skaraborg

Mariestads kommun ingår i ett samarbete med hela Skaraborg.

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och vi är ett regionkontor till den nationella organisationen Business Sweden.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

NäringslivschefPeter Jonsson0501-75 50 25peter.jonsson@mariestad.se
Verksamhetsansvarig Mitt MariestadJan Stål0501-39 30 73info@mittmariestad.se
Ordförande Mitt MariestadPeter Thim070-564 91 25peter.thim@telia.com
Ordförande Företagarna i MariestadPer Rosengren0705-30 40 05perrosengren51@gmail.com
LRF KommungruppElisabeth Thisner0703-22 50 18elisabeth@thisner.se