Föreningar och företag har nu möjlighet att hyra en subventionerad mobil scen. För att få hyra scenen subventionerat krävs att arrangemanget blir godkänt enligt ett regelverk som kan läsas under dokument på denna sida.

Sök tillstånd hos polisen

I polistillståndet ingår att Mariestads kommun gör ett yttrande om platsen, vi rekommenderar därför att arrangören gör en avstämning med trafikutredaren på driftsavdelningen innan.

Vi rekommenderar att tillståndsansökan påbörjas senast 14 dagar före planerat evenemang.

Lämpliga platser för placering av mobil scen

Stora torget och Gågatan, hamnen, byarna Lyrestad, Sjötorp och Lugnås, Torsö bygdegård, Idrottsplatserna Vänershof, Lekevi och Hassle.
Storleken på scenen avgör förutsättningarna för platsen. Har du andra idéer än nämnda förslag kan du alltid ha en dialog med kommunens trafikutredare.

Vanliga behov vid evenemang

Tillgång till el, sopkärl, offentliga toaletter, tillstånd för servering och alkohol.
Servering behöver stämmas av med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer, alkoholtillstånd med alkoholhandläggaren.

Mariestads kommun har en överenskommelse kring mobil scenuthyrning med Allmusik i Skara.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

KultursamordnareMartin Hermansson0501-75 58 28martin.hermansson@mariestad.se

Relaterad information