Ansvaret för flyktingmottagandet delas med andra myndigheter. Under 2024 beräknas Mariestads kommun att ta emot 36 nyanlända personer för bosättning utifrån bosättningslagen. Dessa personer kan komma från Migrationsverkets boenden, befinna sig under massflyktsdirektivet eller som direktinresta flyktingar.

För att samordna kommunens del av arbetet med flyktingmottagandet finns en integrationsenhet som är en del av socialtjänsten.

När du blir anvisad en bostad i Mariestad eller hittar en bostad på egen hand i kommunen kan du få stöd vid bosättningen och under den första tiden i Mariestad. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakterna med skola och barnomsorg om du har barn eller med kontakter med andra myndigheter. Vi hjälper dig också att boka tid för hälsoundersökning om du inte gjort en sådan tidigare.

Vi hjälper till med information rörande flykting-, invandrings- och integrationsfrågor till kommunens tjänstemän, andra myndigheter, organisationer och allmänheten.

Har du frågor och funderingar får du gärna vända dig till oss så försöker vi lotsa dig rätt.

Om du är nyanländ och väntar på etableringsersättning och behöver tillfällig ekonomisk hjälp kontaktar du receptionen på Maria Nova alternativt bokar en tid på integrationsenheten.

Kommunens ansvar vid flyktingmottagande och integration

  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering.
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.
  • Lämna bostäder Migrationsverket för bosättning.
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Försörjningsstöd i vissa situationer.
Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

IntegrationssamordnarePetra Danielsson Jannesson0501-75 63 29petra.danielsson-jannesson@mariestad.se

Relaterade länkar