Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser för att ge avlastning åt anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Insatsen riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning i Mariestads kommun.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet som erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov för barn och ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning.

Gnejsvägen 2 och Sandbäcksvägen 46

Gnejsvägen 2 och Sandbäcksvägen 46 är korttidsverksamheter som erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Verksamheternas målsättning är att kunna erbjuda anhöriga regelbunden avlastning, utifrån varje familjs egna behov.

Verksamheterna eftersträvar att skapa en trygg och hemlik miljö som erbjuder en varierad och stimulerande vistelse. Personalen jobbar för att barnen och ungdomarna ska trivas och ha roligt tillsammans och ges möjlighet att utveckla både sina egna förmågor och sin självkänsla.

Sandbäcksvägen 46 är fullt handikappanpassat med låga trösklar, breda dörrar och sovrum med takliftar och kan ta emot barn och ungdomar med sådana behov.

Så gör du för att få hjälp

Du kontaktar LSS-handläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du kan även kontakta enhetschef eller läsa på verksamheternas sidor för att få mer information.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakt

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se