Stöd till arbetssökande

Maria Nova vuxenresurs ska med sina insatser stötta och stärka personer att komma in på arbetsmarknaden och öka möjligheten till egen varaktig försörjning. På Maria Nova finns Ekonomiskt bistånd som samverkar med Arbetsmarknadsenheten.

På Maria Nova finns även Vara Folkhögskola. Studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen kommer regelbundet till oss för att Du ska ha en kortare till information om vilka utbildningar som finns samt stöd och hjälp med att ansöka. Genom att fokusera på styrkor och resurser stärker vi enskildas förutsättningar att utvecklas. Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande arbetsmarknadsinsatser. Är du inskriven hos annan myndighet så är det denna myndighet som ansvarar för att beställning av insats sker till oss.

En väg in

Din väg in till oss på Maria Nova sker via vår reception om du är i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd eller annan insats . Du träffar en socialsekreterare där ni tillsammans gör upp en planering för hur du ska nå egen försörjning. Det är dina resurser, behov, förutsättningar och önskemål som styr planeringen, så att du når målet med egen försörjning. Flera insatser kan kombineras om du har behov av detta.

Arbetsmarknadsinsatser

  • Kartläggning och vägledning.
  • Arbetsträning.
  • Kreativ verkstad.
  • Arbetsförmågebedömning när det finns oklarheter runt arbetsförmågan.
  • Arbetspraktik inom kommunal verksamhet eller privat sektor.
  • Språkstöd erbjuds vid behov i insatserna.
  • Studie- och yrkesvägledning.
  • Stöd och hjälp med att söka arbete.
Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

Interim Avdelningschef Individ och familjeomsorg vuxenPeter Storm0501-75 60 40peter.storm@mariestad.se