Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten.

Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Ordförande i kommunfullmäktige är Karin Reboli (M).
1:e vice ordförande är Göte Andersson (M).
2:e vice ordförande Gun-Britt Alenljung (S).

Partifördelningen i kommunfullmäktige

  • Moderaterna: 22 ledamöter.
  • Socialdemokraterna: 15 ledamöter.
  • Sverigedemokraterna: 5 ledamöter.
  • Centerpartiet: 3 ledamöter.
  • Vänsterpartiet: 3 ledamöter.
  • Kristdemokraterna: 1 ledamöter.

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider annonseras i Mariestadstidningen och på sidan Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

Livesändning via webben

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning.

Kontaktuppgifter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och ersättare.

Ordinarie ledamöter

Ledamot

E-postadress

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson @mariestad.se

Richard Thorell(M)

richard.thorell@mariestad.se

Sara Swahnström (M)

sara.swahnstrom@mariestad.se

Henrik Andersson (M)

henrik.a.andersson@mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Amin Safar (M)

amin.safar@mariestad.se

Yvonne Gogolin(M)

yvonne.gogolin@mariestad.se

Sten Bergheden (M)

sten.bergheden@mariestad.se

Elin Abrahamsson (M)

elin.abrahamsson@mariestad.se

Göte Andersson (M) 1:e vice ordförande

gote.andersson@mariestad.se

Karin Reboli (M) ordförande

karin.reboli@mariestad.se

John Gunnar Nilsson (M)

john.nilsson@mariestad.se

Katarina Ahlgren Brydzinski (M)

katarina.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Anders Bredelius (M)

anders.bredelius@mariestad.se

Malin Olsson Lundqvist (M)

malin.olsson-lundqvist@mariestad.se

Urban Claesson (M)

urban.claesson@mariestad.se

Liselotte Andersson (M)

liselotte.andersson@mariestad.se

Anders Svensson (M)

anders.a.svensson@mariestad.se

Daniel Lång (M)

daniel.lang@mariestad.se

Ola Jonegård (M)

ola.jonegard@mariestad.se

Börje Andersson (M)

borje.andersson@mariestad.se

Johan Magnusson (M)

johan.magnusson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson (S)

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Linnéa Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Anita Olausson (S)

anita.olausson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)

leif.udehn@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S) 2:e vice ordförande

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Nils Farken (S)

nils.farken@mariestad.se

Marianne Johansson (S)

marianne.johansson@mariestad.se

Leif Andersson (S)

leif.b.andersson@mariestad.se

Ninni Larsson (S)

ninni.larsson@mariestad.se

Ola Bertilsson (S)

ola.bertilsson@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)

lillemor.agren@mariestad.se

Anton Johnsson (S)

anton.johnsson@mariestad.se

Linda Fröberg (S)

linda.froberg@mariestad.se

Anders Karlsson (C)

anders.karlsson@mariestad.se

Jan Wahn (C)

jan.wahn@mariestad.se

Therese Boman Nordlie (C)

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Britta Wänström (V)

britta.a.wanstrom@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)

marie.engstrom@mariestad.se

Lisa Wallenstein (V)

lisa.wallenstein@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Bo Heijl (SD)

bo.heijl@mariestad.se

Pontus Ragnarsson (SD)

pontus.ragnarsson@mariestad.se

Joakim Wahström (SD)

joakim.wahlström@mariestad.se

Gudrun Sjöberg (SD)

gudrun.sjoberg@mariestad.se

Beatrice Barck (SD)

beatrice.barck@mariestad.se

Ersättare

Ledamot

E-post

Slawomir Z Ahlgren Brydzinski (M)

slawomir.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Magnus Runersjö (M)

magnus.runersjo@mariestad.se

Johanna Svensson (M)

johanna.svensson@mariestad.se

Sven Karlsson (M)

sven.karlsson@mariestad.se

Lena Mejstedt (M)

lena.mejstedt@mariestad.se

Johnny Ohdner (M)

johnny.ohdner@mariestad.se

Lars Carlsson (M)

lars.carlsson@mariestad.se

Gunilla Hellsten Boman (M)

gunilla.hellsten-boman@mariestad.se

Tomas Kling (M)

tomas.kling@mariestad.se

Tom Forsell (M)

tom.forsell@mariestad.se

Marie Molin (S)

marie.molin@mariestad.se

Håkan Fernström (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

William Freidlitz (S)

william.freidlitz@mariestad.se

Ingalill Bertilsson (S)

ingalill.bertilsson@mariestad.se

Hassan Alkharat (S)

hassan.alkharat@mariestad.se

Katarina Udéhn (S)

katarina.udehn@mariestad.se

Arne Andersson (S)

arne.andersson@mariestad.se

Björn Nilsson (S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell (C)

torbjorn.forsell@mariestad.se

Amanda Henrysson (C)

amanda.henrysson@mariestad.se

Staffan Haukland (V)

staffan.haukland@mariestad.se

Kristofer Vaske (V)

kristofer.vaske@mariestad.se

Fatima Hamdi (KD)

fatima.hamdi@mariestad.se

Göran Sagen (KD)

goran.sagen@mariestad.se

Alexander Arvidsson (SD)

alexander.arvidsson@mariestad.se

Marina Stell Lundqvist (SD)

marina.lundqvist@mariestad.se

Kent Wessman (SD)

kent.wessman@mariestad.se

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se