Lokalt folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som går ut på att stärka livsvillkor och livsmiljöer för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det lokala folkhälsoarbetet i Mariestad sker i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen med syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor kan må bra och utvecklas.

Folkhälsoplan 2022–2030

Med Agenda 2030 som ledstjärna ställer Folkhälsorådet i Mariestad sig bakom agendans mest centrala del - att ingen människa ska lämnas utanför. Ståndpunkten för det lokala folkhälsoarbetet är således ”Allas vårt Mariestad”.

Folkhälsoplanen är ett komplement till kommunövergripande Strategi för Agenda 2030 och framhåller folkhälsorådets vilja och prioriteringar fram till år 2030. De prioriterade områdena är:

  • Hälsofrämjande stadsplanering.
  • Tidiga livets villkor.
  • Goda levnadsvanor och livsvillkor.
  • Delaktighet och inflytande.

  1. Hälsofrämjande stadsplanering. Under 2024 satsar folkhälsorådet på det trygghetsfrämjande arbetet samt aktiva transporter. Folkhälsorådet finansierar den systematiska tjänsten Embrace Safety som används i arbetet med Effektiv samordning för trygghet.
  2. Tidiga livets villkor. Folkhälsorådet finansierar under året drogförebyggande insatser, kostnadsfria sommarlovsaktiviteter och främjande insatser för fysisk aktivitet för barn och unga.
  3. Goda levnadsvanor och livsvillkor. Under 2024 krokar Mariestads kommun genom folkhälsorådet arm med RF-SISU Västra Götaland och genomför Senior Sport School.
  4. Delaktighet och inflytande. Under året samverkar folkhälsorådet med kommunens olika förvaltningar kring genomförande av medborgardialoger.
Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

FolkhälsostrategLinnéa Wiljén0501-75 50 24linnea.wiljen@mariestad.se

Relaterad information