Det är viktigt att rösta. Genom att rösta kan du påverka vilken politik som ska föras. Ett högt valdeltagande är bevis på att demokratin fungerar och visar ett stöd för det demokratiska systemet. Att rösta är en viktig del av medborgarskapet.

Valnämnden

Valnämnden i Mariestads kommun planerar och genomför valen. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ingår det i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs. Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Valnämnden har öppna sammanträden.

Räknar rösterna

Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen, då ogiltiga och sent inkomna röster bedöms och räknas.

Den regionala valmyndigheten

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid val till landstings-och kommunfullmäktige ansvarar länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten. Det finns även en nationell valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet. Det innefattar bland annat att framställa röstlängder och röstkort, fördela mandaten mellan partierna samt att utse ledamöter och ersättare vid riksdagsval. Du kan läsa mer på Valmyndighetens webbplats.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt