Välfärdsteknik

Med stöd av välfärdsteknik kan du som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning med trygghetsskapande utrusting, till exempel digitala lås och larmknapp, behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande utrustning handlar helt enkelt om behovsanpassade lösningar som förenklar vardagen och förstärker människan.

Trygghetsskapande utrustning är en behovsbedömd insats. För att få tillgång till denna så kontaktar du en biståndsbedömare och en utredning görs.