Sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige

Här kan du ta del av vilka ärenden som kommer att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige

Tidigare sammanträdeshandlingar

Vill du ta del av tidigare sammanträdeshandlingar kan du begära ut dessa genom att kontakta info@mariestad.se

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se