Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld av någon som är nära, i en relation som borde innebära trygghet, är ofta förknippat med skuld och skam. Det kan vara mycket svårt att prata om. Ansvaret för våldet ligger dock alltid hos förövaren. Om du är, eller har varit, utsatt för våld av exempelvis partner, före detta parter, förälder eller vuxet barn kan du vända dig till oss. Våld kan bestå av förtryck eller fysiskt, psykiskt, sexuellt eller socialt våld.

De vanligaste insatserna du kan få beviljat

  • Skyddat boende. En tillfällig boendelösning på en hemlig adress. Boendet kan se olika ut beroende på din situation.
  • Råd- och stödsamtal med socialsekreterare på Maria Nova.
  • Hjälp till kontakt med Utväg. Utväg erbjuder en behandlingsform som behandlar rädsla, självkänsla, bristande tillit och hjälp att hitta tillbaka till vad som är normalt.
  • Hjälp med kontakter med andra myndigheter så som sjukvård, kriminalvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med mera.

För att få veta mer om våra insatser tar du kontakt med en socialsekreterare på Maria Nova..

Så här ansöker du

  1. För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna både muntligen och skriftligen. I ansökan skriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig. Tänk också på att skriva med om det är någon särskild tid du önskar att vi ringer upp dig, så att vi inte råkar ringa vid ett tillfälle som gör situationen farlig för dig.
  2. En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på Maria Nova eller per telefon. Lättast att komma i kontakt med oss är under vår telefontid vardagar klockan 8.30–9.30. Numret till kommunens växel är: 0501-75 50 00. Växeln kopplar dig sedan vidare till någon utav oss.
  3. En skriftlig ansökan kan du lämna in både per brev och mail. Du kan maila till socialvuxen@mariestad.se. Vill du hellre skicka per post går det bra. Skicka då ansökan till: Maria Nova Vuxenstöd, Blombackagatan 16, 542 33 Mariestad. Det går lika bra att lämna in ansökan direkt till receptionen på Maria Nova.

Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan.

Så går en utredning till

När du ansökt om insatser hos oss påbörjas en utredning som syftar till att utreda vad du är i behov av för stöd utifrån din specifika situation. Utredningen bygger på frivillighet och delaktighet där du träffar din socialsekreterare antingen på Maria Nova eller vid ett hembesök. Under besöket kommer du få frågor bland annat kring din livssituation, hur det sett ut för dig tidigare och vad du hoppas att hjälpen ska leda till. Efter avslutad utredning kan du, om utredningen visar att det behövs, erbjudas insatser för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp.

Stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren Norra Skaraborg erbjuder stöd till brottsoffer och vittnen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Stöd till våldsutövare

Behöver du hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående? Genom en kontakt med oss kan du få stöd och råd. Vi kan även hjälpa dig vidare till en kontakt med Utväg där du får stöd att genomgå ett förändringsarbete för att våldet ska upphöra.

Så här ansöker du

  1. För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna både muntligen och skriftligen. I ansökan skriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig.
  2. En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på Maria Nova eller per telefon. Lättast att komma i kontakt med oss är under vår telefontid vardagar 08.30-9.30. Numret till kommunens växel är: 0501-75 50 00. Växeln kopplar dig sedan vidare till någon utav oss.
  3. En skriftlig ansökan kan du lämna in både per brev, mail samt via vår e-tjänst. Du kan maila till socialvuxen@mariestad.se. Vill du hellre skicka per post går det bra. Skicka då ansökan till Maria Nova. Det går lika bra att lämna in ansökan direkt till receptionen på Maria Nova.

Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan.

Önskar du anonym rådgivning på telefon kan du även vända dig till Välj att sluta som är en nationell telefonlinje för dig som vill göra en förändring. Välj att sluta når du vardagar mellan klockan 08.30–16.00 på telefonnummer 020-555 666.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Akut kontakt

Telefon vid akut behov av hjälp utanför telefontid före 16.00.Mariestads kommuns växel0501-75 50 00
Telefon vid akut behov av hjälp efter 16.00 och helger.Socialjouren0500-49 74 21
Måndag–torsdag 08.00–16.30, fredag 08:00–16:00Jourtelefon0501-75 63 44

Kontakt

Enhetschef IFO vuxna och AMECaroline Carlsson0501-75 63 78caroline.carlsson@mariestad.se

Kontakt utväg Skaraborg

Samordnare för våldsutsatta070-617 23 25
Samordnare för män076-764 69 35
Samordnare för barn och ungdom070-848 72 05

Övrig kontakt

Kvinnohuset Tranan Skövde0500-41 86 68
Kvinnojouren0200-11 33 33
Mansjouren0500-41 00 70
Brottsofferjour Norra Skaraborg070-240 08 25 eller 070-240 08 37
Kvinnofridslinjen020-50 50 50
Välj att sluta-linjen020-55 56 66
Terrafem – stöd på annat språk än svenska020-52 10 10
Minds självmordslinje90 101