Avgifter och villkor på Kulturskolan

För att studera på Kulturskolan krävs att du betalar en terminsavgift. Avgiften varierar beroende på vad för aktiviteter du deltar i. Kostnaden är beräknad per termin.

Avgifter per termin

  • Terminsavgift: 850 kronor per ämne om inget annat anges.
  • Vuxenelev, från 26 år och uppåt: 2 000 kronor.
  • Karusellen: 500 kronor.
  • Musiklek 5–6 år: 500 kronor.
  • Instrumenthyra: 300 kronor.
  • Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår för den som betalar terminsavgift för instrumentundervisning.

Syskonrabatt

Kulturskolan tillämpar syskonrabatt.

  • Ett barn: 850 kronor.
  • Två barn: 1 500 kronor.
  • Tre eller fler barn: 1 700 kronor.
  • Extra ämne med full avgift, ingen rabatt: 850 kronor.

Lektionstider

Lektionstiderna är individuella utifrån ditt och personalens schema. När du får plats på Kulturskolan kommer du och personalen överens om en lektionstid som passar er.

Lektionsgaranti

Kulturskolan strävar efter att erbjuda minst 25 tillfällen per läsår. Om vi misslyckas med detta återbetalas 1/25-del av avgiften för varje tillfälle som saknas upp till 25. Garantin gäller endast erbjudna lektioner. Den gäller inte tillfällen som fallit bort på grund av din egen frånvaro.

Kulturskolan följer den kommunala grundskolans läsårstider, studie- och lovdagar.

Villkor

Kulturskolan tar emot dig upp till du fyllt 25 år. Vuxna är välkomna i mån av plats en termin åt gången till en högre avgift.

Du kan anmäla dig när som helst under året. Ibland finns fler sökanden än platser, då placeras du i kö i väntan på en plats.

Du får betala hela terminsavgiften om du står kvar som elev från och med tredje tillfället på terminen.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Besöksadress

Kulturskolan Mariestad
Drottninggatan 10
542 37 Mariestad

Kontakt

Verksamhetsansvarig KulturskolanJens Karlsson0501-75 52 30jens.karlsson@mariestad.se