Övriga lokaler att boka

För bokning av nedanstående lokaler kontaktar du respektive kontaktperson.

Mariestads Teater

Tunaholmsskolan

Tunaholmsskolan expeditionen0501-75 55 50

Vadsbogymnasiet, samlingslokal K5

Vadsbogymnasiet expeditionen0501-75 56 00

Biblioteket Kronstrandsrummet

BiblioteksteknikerTomas Jiglind0501-75 58 08tomas.jiglind@mariestad.se
Publicerad: 27 december 2023 Uppdaterad: 27 december 2023