Språkvän

Språkvän var ett projekt som pågick hösten 2019 till våren 2024. Projektet började på Integrationsenheten med finansiering från Länsstyrelsen Västra Götaland. Hösten 2022 fortsatte Språkvän på biblioteket med hjälp av Kulturrådets medel för Stärkta bibliotek.

Det övergripande målet för Språkvän har varit att verka för ett jämställt och inkluderande samhälle för alla. En väg dit var att stärka bibliotekets demokratiska roll som mötesplats.

Under projektets gång har vi samarbetat med olika föreningar, kommunala aktörer och studieförbund. En del av våra gemensamma aktiviteter kommer att leva vidare, till exempel:

  • Mötesplatser för civila samhället: Träffar där kommunen och civila samhället utbyter information och hittar vägar för samarbete. Detta arbetssätt har lett till många gemensamma aktiviteter och samarrangemang. Är du eller din verksamhet intresserad? Kontakta biblioteket.
  • Språkutvecklande och läsfrämjande insatser. Vi har använt metoden Shared Reading i lästräffar med personer som har svenska som andraspråk. Vid dessa träffar läser vi en text på svenska tillsammans och utbyter tankar kring den.
  • Språkcafé. Tack vare studieförbunden och Svenskakyrkan i Mariestad hålls språkcafé varje tisdag klockan 13.00. Efter sommaruppehållet börjar språkcafé 13 augusti i församlingshemmet, Nygatan 23 (mittemot Mariestads resecentrum). Alla är välkomna!
Publicerad: 26 februari 2024 Uppdaterad: 27 maj 2024

Kontakt

Relaterad information