Fristående skolor

I Mariestads kommun finns fristående skolor på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. En fristående skola kallas för friskola och drivs i privat regi.

För information om vad som gäller i respektive friskola, vänd dig till respektive skola. Vi har länkar till skolorna på den här sidan.

Enligt skollagen ska en friskola snarast meddela elevens hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid friskolan eller har stor frånvaro utan giltig orsak. Uppgifterna lämnas till utbildningsnämnden. Se kontaktuppgifter under relaterad information här på sidan.

Varje enskild förskola och fritidshem hanterar sina respektive avgifter och debiteringar i egen regi.

Fristående skolor

Sagoparkens förskola

Placering Mariestads tätort.

Torsö skärgårdsskola F-6 samt förskola

Placering Torsö.

Lillängskolan F-6

Placering Mariestads tätort.

Ekhamra 7-9

Placering Mariestads tätort.

Vänergymnasiet Olins

Placering Mariestads tätort.

Driva enskild förskola eller pedagogisk omsorg

Vill du ansöka om att starta en enskild förskola eller pedagogisk omsorg? Kontakta Utbildningsnämnden.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 11 juni 2024

Kontakt

Utbildningsnämndenun@mariestad.se

Relaterad information